Vlaardingen

Ouders, jongeren en professionals kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Vlaardingen. Wijkbewoners kunnen met hulpvragen over wonen, opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen terecht bij een Sociaal Wijkteam. In een wijkteam werken verschillende beroepskrachten nauw samen. Zij kunnen zelf snel hulp bieden of de doorverwijzing naar de juiste vorm van specialistische zorg in gang zetten. 

FlexusJeugdplein biedt in Vlaardingen:

  • schoolmaatschappelijk werk
  • ouderschapsbemiddeling na scheiding
  • jeugd- en gezinscoaching (eventueel aangevuld met ondersteuning van een steungezin)
  • jongerencoaching (Pak je Kans)
  • kortdurende opvang in een uitwijkhuis
  • pleegzorg

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroep(en) en aanmeldprocedure op de link in het menu 'Hulpaanbod Vlaardingen'.