Rotterdam

Ouders, jongeren en professionals kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in de buurt. Bij complexe problematiek kan de ondersteuning van een wijkteam ingezet worden. Hiervoor is een verwijzing van een professional nodig. In het wijkteam zitten hulpverleners met verschillende expertises vanuit onder andere jeugd- en opvoedhulp en de geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden zelf basishulp, voeren de casusregie en kunnen gespecialiseerde hulp inschakelen. De contactgegevens van een wijkteam zijn op te vragen via het CJG en de Vraagwijzer.

FlexusJeugdplein biedt in Rotterdam:

 • schoolmaatschappelijk werk
 • jeugd- en gezinscoaching (eventueel aangevuld met ondersteuning van een steungezin)
 • ouderschapsbemiddeling na scheiding
 • mentormoeders huiselijk geweld (MeMoSa)
 • aanpak multiproblemgezinnen plus (MPG+)
 • jongerencoaching (Talent voor Rotterdam, Pak je Kans)
 • begeleiding dak- en thuisloze jongeren (T-Team) 
 • ambulante woonbegeleiding (wooncoaching)
 • thuishavens
 • kortdurende opvang in een uitwijkhuis
 • pleegzorg

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroepen en aanmeldprocedures op de link onder 'Hulpaanbod Rotterdam'.