Nissewaard

Ouders, jongeren en professionals kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Nissewaard. Vanuit het CJG zijn vier jeugdondersteuningsteams (JOT) actief: Noord, Zuid-West, Zuid-Oost en Kernen. Binnen een JOT werken professionals met verschillende deskundigheid samen. Zij kunnen zelf ondersteuning bieden maar ook begeleiden naar intensievere, specialistische hulp. 

FlexusJeugdplein biedt in Nissewaard: 

  • schoolmaatschappelijk werk
  • ouderschapsbemiddeling na scheiding
  • jeugd- en gezinscoaching (eventueel aangevuld met ondersteuning van een steungezin)
  • jongerencoaching (Pak je Kans)
  • ambulante woonbegeleiding (wooncoaching Nissewaard en vrouwenopvang)
  • tijdelijke opvang in een uitwijkhuis
  • pleegzorg

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroepen en aanmeldprocedures op de link onder 'Hulpaanbod Nissewaard'.