Maassluis

Ouders, jongeren en professionals kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Maassluis en VraagRaak. De wijkteams Jeugd gaan aan de slag met complexere vragen en problemen. In de wijkteams werken verschillende beroepskrachten nauw samen. Zij kunnen zelf snel hulp bieden of de doorverwijzing naar de juiste vorm van specialistische zorg in gang zetten. De wijkteams Jeugd zijn bereikbaar via het CJG.

FlexusJeugdplein biedt in Maassluis:

  • schoolmaatschappelijk werk
  • ouderschapsbemiddeling na scheiding
  • jeugd- en gezinscoaching (eventueel aangevuld met ondersteuning van een steungezin)
  • jongerencoaching (Pak je Kans)
  • kortdurende opvang in een uitwijkhuis
  • pleegzorg

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroep(en) en aanmeldprocedure op de link in het menu 'Hulpaanbod Maassluis'.