Lansingerland

Ouders, jongeren en professionals kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland. Als de inzet van een intensievere, duurdere vorm van jeugdhulp nodig is, dan verloopt de aanvraag via de gemeente; het CJG doet de aanvraag samen met de ouder. 

FlexusJeugdplein biedt in Lansingerland:

  • schoolmaatschappelijk werk
  • jeugd- en gezinscoaching (eventueel aangevuld met ondersteuning van een steungezin)
  • jongerencoaching (Pak je Kans)
  • kortdurende opvang in een uitwijkhuis
  • pleegzorg

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroep(en) en aanmeldprocedure op de link in het menu 'Hulpaanbod Lansingerland'.