Krimpen aan den IJssel

Ouders, jongeren en professionals kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen a/d IJssel en de Krimpenwijzer. Bij complexe problematiek kan de ondersteuning van het Krimpens Sociaal Team ingezet worden. Hiervoor is een verwijzing van een professional nodig. In het Sociaal Team zitten hulpverleners met verschillende expertises vanuit onder andere jeugd- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg, cli├źntondersteuning en huiselijk geweld. Zij bieden zelf basishulp, voeren de casusregie en kunnen gespecialiseerde hulp organiseren.

FlexusJeugdplein biedt in Krimpen a/d IJssel:

  • schoolmaatschappelijk werk
  • ouderschapsbemiddeling na scheiding
  • jeugd- en gezinscoaching (eventueel aangevuld met ondersteuning van een steungezin)
  • kortdurende opvang in een uitwijkhuis
  • pleegzorg

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroep(en) en aanmeldprocedure op de link in het menu 'Hulpaanbod Krimpen a/d IJssel'.