Hellevoetsluis

Ouders, jongeren en professionals kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Voorne. Jongeren en ouders kunnen zelf contact opnemen, maar zij kunnen ook doorverwezen worden door een schoolmaatchappelijk werker, de huisarts of leerkracht. 

FlexusJeugdplein biedt in Hellevoetsluis:

  • schoolmaatschappelijk werk
  • ouderschapsbemiddeling na scheiding
  • jeugd- en gezinscoaching (eventueel aangevuld met ondersteuning van een steungezin)
  • ambulante woonbegeleiding (wooncoaching)
  • tijdelijke opvang in een uitwijkhuis
  • pleegzorg

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroep(en) en aanmeldprocedure op de link in het menu 'Hulpaanbod Hellevoetsluis'.