Dordrecht

Ouders en jongeren kunnen voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij de Sociale Teams. In de teams werken deskundigen van diverse organisaties die een antwoord hebben op uiteenlopende vragen van inwoners van alle leeftijden. Wie zorg nodig heeft kan daarop rekenen. Wanneer het gaat om meer specialistische, intensieve jeugdhulp of jeugdzorg kan de ondersteuning van een jeugdteam worden ingezet. De hulpverleners in de jeugdteams helpen bij specifieke opgroei- en opvoedvragen, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als het nodig is hebben zij toegang tot de zorgaanbieders in de regio.

FlexusJeugdplein biedt in Dordrecht:

  • schoolmaatschappelijk werk
  • jongerencoaching (w.o. integraal casemanagement)

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroep(en) en aanmeldprocedure op de link in het menu 'Hulpaanbod Dordrecht'.