Brielle

Ouders, jongeren en professionals kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Voorne. Het Gebiedsteam Brielle biedt - actief - afgestemde en geïntegreerde zorg aan mensen met complexe problemen, zoals lichamelijke, geestelijke, financiële problemen, als ze in aanraking komen met de politie, vragen hebben over opvoeden en/of moeite hebben huisvesting te houden of te vinden. Het Gebiedsteam Brielle kan uitkomst bieden wanneer: meer dan twee instanties zorg of hulp bieden aan één cliënt en zij de taken en rollen goed willen verdelen en/of een cliënt in een complexe of ernstige situatie zit, waarbij regie nodig is.

FlexusJeugdplein biedt in Brielle:

  • schoolmaatschappelijk werk
  • jeugd- en gezinscoaching (eventueel aangevuld met ondersteuning van een steungezin)
  • kortdurende opvang in een uitwijkhuis
  • pleegzorg

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroep(en) en aanmeldprocedure op de link in het menu 'Hulpaanbod Brielle'.