Albrandswaard

Ouders, jongeren en professionals kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Albrandswaard. De wijkteams vormen de ingang voor vragen over jeugdhulp. In de teams werken professionals met expertise op het gebied van (school)maatschappelijk werk, jeugd- en opvoedhulp, jeugd ggz, jeugd met een beperking en cli├źntondersteuning. De professionals geven advies op maat, bieden begeleiding en/of zorgen dat specialistische hulp wordt ingezet. 

FlexusJeugdplein biedt in Albrandswaard:

  • schoolmaatschappelijk werk
  • ouderschapsbemiddeling na scheiding
  • jeugd- en gezinscoaching (eventueel aangevuld met ondersteuning van een steungezin)
  • kortdurende opvang in een uitwijkhuis
  • pleegzorg

Klik voor meer informatie over deze hulpvormen, de doelgroep(en) en aanmeldprocedure op de link in het menu 'Hulpaanbod Albrandswaard'.