Samen beter

FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof ondersteunen kinderen en gezinnen, zodat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en hun talenten ontwikkelen. Dat doen we nu afzonderlijk van elkaar, maar ook al samen.

Door onze diverse deskundigheden, ondersteuningsvormen en innovatief vermogen te bundelen, investeren we samen in de kwaliteit van de jeugd- en opvoedondersteuning. Deze onderlinge samenwerking willen we verstevigen door op 1 januari 2018 te fuseren en samen één organisatie te vormen.