Proeftuin vroegsignalering Schiedam

Op dinsdag 3 november jl. ondertekenden elf organisaties, waaronder FlexusJeugdplein, een samenwerkingsovereenkomst voor de Proeftuin Vroegsignalering en tijdig ingrijpen. De ondertekenaars willen hiermee een aanpak ontwikkelen in Schiedam-Oost om, samen met de ouders, eerder in te grijpen wanneer er zorgen zijn over een kind. Doel van het project is te voorkomen dat kinderen en jongeren op latere leeftijd zwaardere zorg nodig hebben, of afglijden naar de criminaliteit.

De gemeente Schiedam initieert dit project als onderdeel van de landelijke Proeftuin vroegtijdig signaleren en ingrijpen, gefaciliteerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De proeftuin omvat o.a.:

Methodiekontwikkeling
Samen richten de partners hun inspanningen op het ontwikkelen van een methodiek t.b.v. eerder signaleren en ingrijpen bij jeugdigen van 0-23 jaar die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Specifieke aandacht wordt besteed aan broertjes en zusjes van jeugdigen die bekend staan als High Impact Crimes en Veelplegers.

Aanpak
Als onderdeel van de aanpak zal het WOT oost een breder multidisciplinair team vormen dan andere WOT’s in Schiedam. De aanvulling bestaat uit meer outreachende, activerende medewerkers die acteren op ‘niet-pluis meldingen’ of zorgmeldingen vanuit het netwerk. Zij zijn ook op straat en achter de voordeur, acterend op zowel preventie- als op hulpvragen. Op die manier kunnen gezinnen worden bereikt die nu buiten het bereik van het WOT blijven.

De proeftuin loopt tot november 2016.