Debat preventie kindermishandeling

Tijdens de focusdag op 11 december jongstleden, organiseerden Kenniscentrum Talentontwikkeling en FlexusJeugdplein een debat rond de preventie van kindermishandeling.

 

De circa 250 aanwezige zorgprofessionals, studenten en ambtenaren gingen met elkaar in discussie over de oproep van kinderombudsman Marc Dullaert om het aantal kinderen dat met mishandeling te maken krijgt in drie jaar tijd te halveren.

Voorafgaand aan de discussie waren er inleidingen van Mariëlle Dekker (directeur Augeo) over het 'waarom' in de jeugdzorg en van Herman Baartman, emeritus hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling, die een uiteenzetting gaf van de aanpak van kindermishandeling in de afgelopen decennia.
Van deze discussie is een verslag gemaakt. Via onderstaande link kun u dit verslag lezen.

Verslag debat preventie kindermishandeling