Trainingen Lansingerland

Sommige kinderen zitten niet lekker in hun vel. Ze zijn bijvoorbeeld erg onzeker, maken vaak ruzie of worden juist gepest. Dit kan komen doordat zij onvoldoende inzicht en vaardigheden hebben om met een (bepaalde) situatie om te gaan. Een training kan dan uitkomst bieden. 

Werkwijze
De trainingen van FlexusJeugdplein zijn erop gericht kinderen, jongeren én hun ouders sterker te maken. De trainingen kunnen zowel aanvullend op, als los van, andere hulp worden ingezet. Iedere training is afgestemd op de problematiek, de leeftijd en ontwikkelfase van de deelnemende kinderen. We werken altijd in kleine groepen; circa tien deelnemers per training. Hieronder staan de trainingen die wij onder de naam PowerAcademy Lansingerland in Lansingerland aanbieden. 

Jusova
Sociale vaardigheidstraining in combinatie met judo voor jongeren van 8 tot 12 jaar
In deze training worden de sociale elementen van judo gebruikt om jongeren te leren hoe zij hun gedrag kunnen sturen.

Het puberbrein is nog volop in ontwikkeling en in die periode laten jongeren soms ongewenst gedrag zien. Vaak weten ze zelf ook niet waarom ze soms dingen zeggen of doen, terwijl ze eigenlijk wel weten dat het niet oké is. Gevolg is dat ze botsen met hun ouders en met leerkrachten op school. Bij judo leren jongeren sterk en in balans te zijn, maar ook om samen te werken, te leiden en te volgen. Jusova geeft hen zelfvertrouwen en inzicht in hun eigen gedrag en hoe zij dat kunnen sturen. 

De Jusova training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van elk anderhalf uur. Als onderdeel van de training krijgen de jongeren ook huiswerkopdrachten. Aanmelden voor training 

 

De Powertraining (combinatie van de Pauwentraining en Rots & Water)
Weerbaarheidstraining voor kinderen tussen 8 en 12 jaar 

In de Pauwentraining leren kinderen hoe ze goed voor zichzelf op kunnen komen en niet (te) snel boos worden als ze gepest worden of als iemand hen kritiek geeft die niet leuk is. Ze leren hoe ze de eigen grenzen kunnen aangeven als ze iets niet willen en hoe ze vrienden kunnen maken en houden. In de training wordt gewerkt met tekenvormen en andere manieren om zo te weten wat er gebeurt, hoe ze kunnen reageren en wat te doen. 

Rots & Water is een psycho-fysieke training. Dit betekent dat er aandacht is voor zowel lichaam als hoofd (gedachtes en gevoelens). Het is een echte doe-training waarin kinderen leren hoe ze in bepaalde situaties het beste kunnen reageren. Soms is dat als een rots, door onafhankelijk te zijn en eigen keuzes te maken. Soms is dat door te zijn als water en juist samen te werken met elkaar.

De kinderen oefenen in eerste instantie in en met de groep. Daarna wordt het geleerde ook thuis, op school of tijdens de uitoefening van hobby’s gebruikt. Al snel krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen ze op een rustige manier voor hun mening uitkomen. De training bestaat uit tien bijeenkomsten. Aanmelden voor training

 

De Topperstraining (combinatie van de Topperstraining en Rots & Water)
Weerbaarheidstraining voor jongeren tussen 12 en 15 jaar

In de Topperstraining leren jongeren sociale vaardigheden, bijvoorbeeld het kunnen onderhandelen met ouders en vrienden, maar ook met omgaan met pesten, boosheid, angst of ‘gewoon’ voor je mening uitkomen. We maken gebruik van filmopnames en dvd. Zo leren jongeren hoe ze in bepaalde situaties het best kunnen handelen. Er is veel aandacht voor waar zij zelf goed in zijn (hun tops) en de groep geeft elkaar ook tips in wat ze anders kunnen doen. Ouders doen mee in gezamenlijke en aparte bijeenkomsten.

Rots & Water is een psycho-fysieke training. Dit betekent dat er aandacht is voor zowel lichaam als hoofd (gedachtes en gevoelens). Het is een echte doe-training waarin jongeren leren hoe ze in bepaalde situaties het beste kunnen reageren. Soms is dat als een rots, door onafhankelijk te zijn en eigen keuzes te maken. Soms is dat door te zijn als water en juist samen te werken met elkaar.

De jongeren oefenen in eerste instantie in- en met de groep. Daarna wordt het geleerde ook thuis, op school of tijdens de uitoefening van hobby’s gebruikt. Al snel zullen ze meer zelfvertrouwen krijgen en op een rustige manier voor hun mening durven uitkomen. De training bestaat uit tien bijeenkomsten. Aanmelden voor training

 

Je kunt meer dan je denkt!
Faalangstreductietraining voor kinderen tussen 8 en 12 jaar

Op de basisschool moeten kinderen vaak ‘presteren’ door toetsen te maken en spreekbeurten te houden. En dan moeten ze ook nog met andere kinderen leren omgaan! Soms voelen ze dan heel veel spanning en niet alle kinderen kunnen daarmee goed omgaan. In de training leren kinderen anders om te gaan met faalangst. Ze leren dat ze best fouten mogen maken en hoe ze daarvan juist iets kunnen opsteken. Ook leren ze hoe ze hun eigen gedachten, gevoelens en handelen kunnen beïnvloeden en hoe ze storende gedachten kunnen omzetten in helpende gedachten. De training is opgebouwd uit vijf vaste onderdelen: groepsgesprekken, ontspannings- en expressie oefeningen, presentatie-oefeningen en oefeningen in het opbouwen van een positief zelfbeeld. In totaal zijn er acht kinderbijeenkomsten en twee ouderbijeenkomsten. Aanmelden voor training 

 

Denkend scoren!
Training voor jongeren tussen 12 en 15 jaar met faalangstgevoelens

Deze faalangstreductietraining leert jongeren hoe ze helpende gedachten toe kunnen passen, zodat zij zich minder zenuwachtig of angstig voelen als ze iets moeten doen, bijvoorbeeld een toets of examen moeten maken of in contact zijn met anderen. Het is de bedoeling dat veel in de groep wordt geoefend, maar het geleerde ook thuis, op school of tijdens (stage-)werk wordt toepast. Zo leren ze wat hen helpt en wat bij hen past.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten met 6 tot 10 deelnemers. Wat we behandelen hangt voor een deel van de leervraag van deelnemers af. In ieder geval wordt ingegaan op hoe angsten ontstaan en wat ze er zelf aan kunnen doen. We geven  ouders en eventuele leerkrachten ook tips hoe zij kunnen helpen zodat deelnemers minder last van de faalangsten hebben. Aanmelden voor training

 

Training Plezier op school
Een training voor kinderen uit groep 8 die de overgang van primair naar voortgezet onderwijs maken 

Vanuit groep 8 de overgang maken naar het voortgezet onderwijs is een spannende gebeurtenis. Voor sommige kinderen gaat dit met veel angst en onzekerheid gepaard. Vooral minder weerbare kinderen die de veiligheid van de basisschool moeten missen, kunnen daardoor als brugpiepers extra kwetsbaar zijn.

De tweedaagse zomertraining ‘Plezier op school’ maakt kinderen weerbaarder en zelfverzekerder. Tijdens de training leren ze op te komen voor zichzelf en hoe ze spanning en (faal)angst kunnen omzetten in vaardig handelen. Veel aandacht is er ook voor het leggen van contacten en (beter) omgaan met plagen, pesten en moeilijke situaties. Ook bij deze training sluiten we aan bij waar deelnemers (al) goed in zijn en geeft de groep elkaar veel tips. De training bestaat uit twee bijeenkomsten van elk 7,5 uur in twee opeenvolgende cursusdagen in de laatste week van de zomervakantie. De training is opgenomen in de databank voor effectieve interventies. Bekijk filmpje - Aanmelden voor training

 

Per jaar hebben meer dan 35.000 kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Dat is voor hen vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het is niet de keus van een kind dat ouders uit elkaar gaan en er verandert voor alle gezinsleden veel. Dat roept veel vragen op. Wij bieden daarom de volgende cursussen:

Dappere Dino’s
Cursus voor kinderen tussen 6 en 8 jaar die met de scheiding van hun ouders te maken hebben
Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. In twaalf sessies leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding met als doel emotionele- en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Ouders worden betrokken bij de thema’s in aparte ouderbijeenkomsten. De training is opgenomen in de databank voor effectieve interventies.  Aanmelden voor training


Jij en Scheiding (!JES)

Cursus voor kinderen tussen 12 en 16 jaar die met de scheiding van hun ouders te maken hebben
De cursus !JES is bestemd voor jongeren en hun ouders. In de cursus spreken ze (soms voor het eerst) met anderen over hun ervaringen met de scheiding. Vooral welke gevoelens daarbij een rol spelen, maar ook de onmacht, de pijn, het verdriet en de eventuele winst die dit alles oplevert. Kinderen krijgen informatie en tips (ook van de groep) hoe beide ouders even belangrijk voor hen kunnen blijven. Dat ze iets mogen vinden van de scheiding. Ze leren omgaan met verdriet (rouwverwerking) en wat er voor hen verandert nu hun ouders niet meer bij elkaar zijn. Ook leren ze op te komen voor de eigen verlangens en behoeften. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van 1,5 uur. Ouders doen mee in drie aparte bijeenkomsten. De training is opgenomen in de databank voor effectieve interventies. Aanmelden voor training

 

Meer informatie en aanmelden
Gemeente Lansingerland financiert de training voor inwoners van Lansingerland. Er is geen eigen bijdrage voor ouders. Ouders en kinderen hebben wel een inspanningsverplichting en dienen afspraken na te komen.

Aanmelden voor een training kan via het digitale aanmeldformulier en verplicht tot niets. Alle aanmeldingen worden bekeken door de pedagoog van het CJG Lansingerland. Het kan zijn dat zij - na overleg met de ouders - een andere training aanbeveelt. Pas nadat de ouders een bevestiging hebben ontvangen, is de aanmelding definitief. De ouders, het kind en/of de jongere worden dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de trainers. Bij voldoende aanmeldingen start de training.

Neem bij vragen contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  
Voor meer informatie over de inhoud van bovengenoemde trainingen kunt u contact opnemen met Enver (voorheen FlexusJeugdplein): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..