Pleegzorg

Als er problemen met kinderen zijn in een gezin, willen we die het liefst thuis samen met het gezin oplossen. Lukt dat niet, of is de situatie zo ernstig dat de kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, dan kunnen kinderen voor korte of langere tijd worden opgevangen in een pleeggezin. Als het kan, blijven de biologische ouders betrokken bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. 

Pleegzorg in regio Rotterdam-Rijnmond
In de regio Rotterdam-Rijnmond worden via FlexusJeugdplein jaarlijks bijna 1700 kinderen opgevangen door meer dan 1000 pleeggezinnen. De pleegouders bieden de kinderen een veilig thuis, waar ze de aandacht en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Het streven is dat de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. Zo kan de duur van pleegzorg variëren van enkele weken tot enkele jaren, soms tot een kind meerderjarig is en zelfstandig verder kan. Er zijn ook kinderen die alleen in de weekenden of in deeltijd in een pleeggezin verblijven. 

Werving, screening en bemiddeling
FlexusJeugdplein verzorgt de werving, screening en bemiddeling van pleegouders. We kijken altijd eerst of een kind in de eigen, vertrouwde omgeving (het netwerk) kan worden opgevangen, bijvoorbeeld bij familie, vrienden of buren. Kan dat niet, dan zoeken we een passend pleeggezin uit ons pleegouderbestand. We houden bij de matching rekening met de wensen en behoeften van de ouders, het kind en het pleeggezin. 

Ondersteuning pleeggezinnen
Al onze pleeggezinnen worden begeleid door een pleegzorgbegeleider. Hij/zij gaat regelmatig op huisbezoek om te bespreken hoe het gaat. In de begeleiding is veel aandacht voor de veiligheid en de ontwikkeling van het pleegkind en het -gezin. De begeleider is ook het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van pleegouders en betrokken professionals. Wanneer de pleegouders of het pleegkind aanvullende hulp nodig hebben, organiseert de begeleider dat. Hij/zij heeft nauw contact met de jeugdbeschermer en de wijkteammedewerker en kent de instanties en mogelijkheden in het woongebied van het pleeggezin goed. 

Kwaliteit en veiligheid
FlexusJeugdplein werkt volgens de wettelijke bepalingen en door de brancheorganisatie gestelde kwaliteitseisen. In juni 2014 bezocht de Inspectie Jeugdzorg FlexusJeugdplein in het kader van een landelijk onderzoek naar de implementatie van de adviezen van de commissie Rouvoet gericht op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg. Het eindoordeel van de Inspectie is dat we voldoende handelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij pleegkinderen te voorkomen. Een voldoende is het hoogst haalbare op de scoringsschaal die de Inspectie hanteert.

Aanmelden
Pleegzorg is een specialistische vorm van jeugdhulp. De gemeente (het wijkteam) of de gecertificeerde instelling dient de aanvraag voor pleegzorg in bij de bureaudienst van FlexusJeugdplein via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden voor crisispleegzorg kan via het crisismeldpunt, telefoon 010 42 53 944 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ask about this product