Schoolmaatschappelijk werk

Leerlingen, ouders en school kunnen bij het schoolmaatschappelijk werk (smw) terecht voor steun en advies. De schoolmaatschappelijk werker: 

  • ondersteunt leerlingen en ouders bij vragen of problemen rond opvoeding, opgroeien en school, 
  • ondersteunt en begeleidt leerkrachten, intern begeleiders en mentoren bij het signaleren van en omgaan met leerlingen die extra zorg nodig hebben,
  • neemt deel aan het zorgoverleg op school,
  • vormt de verbindende schakel tussen onderwijs en zorg buiten de school. 

Werkwijze
De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van de structuur binnen de school en weet daardoor goed wat er speelt. Bij vragen of problemen zoekt de schoolmaatschappelijk werker in enkele gesprekken samen met de ouder en/of de leerling naar mogelijkheden om zich beter en vaardiger te voelen, zodat de leerling met plezier naar school gaat en goede resultaten behaalt. In overleg kunnen andere mensen worden betrokken bij het vinden van oplossingen. Als meer of andere hulp nodig is, kan de schoolmaatschappelijk werker helpen bij het nemen van vervolgstappen.  

Op Help ff kunnen leerlingen en ouders (anoniem) chatten met een schoolmaatschappelijk werker van FlexusJeugdplein.

Contact en aanmelden
FlexusJeugdplein biedt schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en op roc's.
De school geeft zelf aan op welke wijze contact kan worden opgenomen met de schoolmaatschappelijk werker. Vaak is het zo dat als een leerkracht, intern begeleider of mentor van de school zich zorgen maakt over een leerling hij/zij de schoolmaatschappelijk werker om advies vraagt en/of de leerling bij de schoolmaatschappelijk werker aanmeldt. Leerlingen en ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. 

Ask about this product